ZMIANA SIWZ Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku

Znak sprawy: IZ 271/8/2017                                          Pruchnik 16-08-2017r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

SIWZ rozdział XXIV ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Uzupełnia się załącznik nr 1 do siwz dokumentacja techniczna w projekcie wykonawczym w branży architektura+konstrukcja o brakujące rysunki.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

          

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.08.2017 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż