Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

IZ 271/20/2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

 

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 18-08-2017 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 160 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Brutto

 

Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia

Termin wykonania

Warunki płatności

1

MATBUD Sikora Sylwia

Ul. Grunwaldzka 40

36-040 Boguchwała

281 180,41

5 lat

Do 10-10-2017r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

2

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107

37-755 Krzywcza

179 611,49

5 lat

Do 10-10-2017r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

3

„Usługowiec” Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

150 634,41

5 lat

Do 10-10-2017r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

4

Zakład Drogowy Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik

196 272,58

5 lat

Do 10-10-2017r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

5

sanakiewicz Sp. z o.o.

Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław

211 106,71

5 lat

Do 10-10-2017r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.08.2017 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż