Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 262/XXXV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 23  sierpnia 2006 r. w sprawie :

przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

            Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1, art. 37 ust 2 pkt. 6 i 9 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603/ z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA :

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu udział 3987/10000 części nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 2070/2 w Pruchniku przy ulicy Długiej wraz z udziałem 3987/10000 części stanowiącej podpiwniczenie w budynku mieszkalnym w miejscowości Pruchnik objętej KW 70973.

§ 2.

 

Na podstawie art. 37 ust 2 pkt. 6 i 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami udziela się pierwszeństwa w nabyciu tego udziału współwłaścicielom tej nieruchomości.

§ 3.

 

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2006 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.