IZ 271/20/2017                                                                                                                                                    Pruchnik 23-08-2017

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

„Usługowiec” Marcin Krzysztan Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 29-08-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

3

„Usługowiec” Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

150 634,41

             150 634,41

1) P1= ----------------- *60= 60

             150 634,41

2)P2 = 5lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

MATBUD Sikora Sylwia

Ul. Grunwaldzka 40

36-040 Boguchwała

281 180,42

             150 634,41

1) P1= ----------------- *60= 32,14

             281 180,42

 

2)P2 = 5lat = 40 pkt

72,14

2

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107

37-755 Krzywcza

179 611,49

             150 634,41

1) P1= ----------------- *60= 50,32

             179 611,49

 

2)P2 = 5lat = 40 pkt

90,32

4

Zakład Drogowy Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik

196 272,58

             150 634,41

1) P1= ----------------- *60= 46,05

             196 272,58

2)P2 = 5lat = 40 pkt

86,05

5

sanakiewicz Sp. z o.o.

Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław

211 106,71

             150 634,41

1) P1= ----------------- *60= 42,81

             211 106,71

 

2)P2 = 5lat = 40 pkt

82,81

 

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:23.08.2017 13:28
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:23.08.2017 13:28