Zmiany w budżecie gminy na 2006 rok i ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

UCHWAŁA Nr 248/XXXIV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20  czerwca 2006 r. w sprawie :

zmian w budżecie gminy na 2006 rok i ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

           Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) ni art. 166 ust 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

Wstrzymuje się w całości program inwestycyjny pn. „Poprawa zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Pruchnik”.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2006 rok i ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2006 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.