Nadanie nazwy ulicy w mieście Pruchnik.

UCHWAŁA Nr XXX/219/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Pruchnik.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm./,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Nadaje się nazwę ulicy, położonej w mieście Pruchnik:

  • ulica Podkarpacka, której przebieg przedstawia załącznik do uchwały niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie nazwy ulicy w mieście Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.06.2017 06:38