Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zarządzenie Nr 41/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 30.06.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594), Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 67 200,00 zł w tym:

  • dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 67 200,00 zł, z przeznaczeniem na:
    • pomoc w zakresie dożywiania: 58 920,00 zł
    • realizacja programu „Senior+”: 8 280,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP znak F.VI.3111.1.89.2017 oraz F.VI.3111.1.80.2017.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 67 200,00 zł w tym:

  • wydatki związane z dożywieniem: 58 920,00 zł
  • bieżące funkcjonowanie domu „Senior +”: 8 280,00 zł

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek oświatowych na kwotę 26 061,88 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2017 22:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż