Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku

Zarządzenie Nr 42/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 19.07.2017

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku i Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku.

Na podstawie art. 36a ust. 1, 2 i 6 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.), w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku ogłoszony w dniu 24 maja 2017 r. i przeprowadzony w dniu 11 lipca 2017 r. przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 38/2017 Burmistrza Pruchnika z dnia 21 czerwca 2017 r., w wyniku którego wyłonionym kandydatem została Pani mgr Magdalena Długosz.

§ 2.

Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku ogłoszony w dniu 24 maja 2017 r. i przeprowadzony w dniu 11 lipca 2017 r. przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 38/2017 Burmistrza Pruchnika z dnia 21 czerwca 2017 r., w wyniku którego wyłonionym kandydatem została Pani mgr Bożena Szkoła.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2017 23:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż