Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku

Zarządzenie Nr 43/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 19.07.2017

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) , art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Pani Anny Mikłasz – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

  • Robert Grządziel - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

  • Tomasz Wyszatycki - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty – wizytator KO;
  • Bożena Szkoła - dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku;
  • Małgorzata Głogowska - Jucha- ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie wychowania przedszkolnego;
  • Agata Kolasa - Skiba - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie wychowania przedszkolnego;

§ 2.

Tryb i zasady pracy Komisji określa regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2017 23:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż