Zapytanie i odpowiedź 3 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku

IZ 271/8/2017                                                                                       Pruchnik 28-08-2017r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami

 

Treść pytań stanowi załącznik do pisma.

Odpowiedzi do zapytań:

 1. Reaktory 3A i 3B

 • Ad. 1.1 Reaktory Ob. 3A i 3B; uwzględniono w arkuszu nr 2 Kosztorysu ofertowego

 • Ad. 1.2 Uwzględnić w poz. 5 – w arkuszu nr 2 KO

 • Ad. 1.3 Pozostaną ściany z betonu surowego

 • Ad. 1.4 Uwzględnia kosztorys na roboty ziemne w drogach

 1. Wiaty na osad – pozostaną ściany prefabrykatów z betonu surowego

 2. Uwzględnia kosztorys na roboty ziemne w drogach

 3. Uwzględnia arkusz nr 1 KO

 4. Uwzględnia arkusz nr 1 KO

 5. Uwzględnia arkusz nr 1 KO

 6. Uwzględnia arkusz nr 1 KO

 7. Uwzględnia arkusz nr 1 KO

 8. Zmodyfikowany arkusz nr 1 KO nie posiada tego błędu

 9. Zmodyfikowany arkusz nr 1 KO nie posiada tego błędu

 10. Uwzględnić podstawowy serwis zaworów

 11. Uwzględnić podstawowy serwis zaworów

 12. Uwzględnić podstawowy serwis dmuchaw

 13. Płytę stropową z rysunku nr AK45.04 wraz z dostawą i montażem włazów 2xDN600 i 80x150 cm - należy uwzględnić w arkuszu nr 3 KO – Pompownia ścieków surowych w pozycji nr 73

 14. Zbiorniki z osadów opróżni użytkownik oczyszczalni ścieków.

 1. -17. Zamawiający przedkłada w załączeniu ZMODYFIKOWANY załącznik nr 11 do SIWZ - kosztorys ofertowy – arkusz nr 1 Technologia i wyposażenie, nr 2 - Reaktor 3A i 3B, nr 3 – Pompownia ścieków surowych, nr 9 – Zbiornik retencyjny wód deszczowych, nr 18 - Zieleń na terenie oczyszczalni ścieków, ogrodzenie.

 1. Obiekty: nr 4 – punkt zlewny i nr 5 – zbiornik uśredniający uwzględnia arkusz nr 1 KO, Obiekty: nr 6A, 6B i 6C (zbiorniki magazynowe osadu) – uwzględnia arkusz nr 9 KO, Zbiorniki 12A i 12B – obiekty istniejące, nie uwzględnione w zał. nr 11 do SIWZ, pozostaną bez zmian, Adaptacja zbiorników 15A … 15D – uwzględnia arkusz nr 1 KO.

 

Załączniki:

1. Załączony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ obejmuje 28 arkuszy, w tym zmodyfikowane:  arkusz nr 1 Technologia i wyposażenie, nr 2 -  Reaktor 3A i 3B, nr 3 – Pompownia ścieków surowych, nr 9 – Zbiornik retencyjny wód deszczowych, nr 18 - Zieleń na terenie oczyszczalni ścieków, ogrodzenie.

2. treść zapytań (.pdf)

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie i odpowiedź 3 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2017 11:38