Zaciągnięcie zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2006.

UCHWAŁA Nr 251/XXXIV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20  czerwca 2006 r. w sprawie :

zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2006.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  a)  zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie 950.000 zł na realizację zadania pn.
       "Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki
       ściekowej w Gminie Pruchnik” na lata 2007 – 2008 tj.
                                                                           
  2007 - 650.000
                                                                           
  2008 - 300.000

§ 2.

 

Spłata zobowiązań nastąpi w latach 2007 - 2008 z następujących źródeł:

 1. Podatku od nieruchomości i rolnego
 2. Subwencji ogólnej

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2006.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2006 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.