ZMIANA SIWZ 5 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku

IZ 271/8/2017                                                    Pruchnik 29-08-2017r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

SIWZ rozdział XXIV ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Modyfikuje się załącznik nr 11 do SIWZ kosztorys ofertowy do wyceny w ARKUSZACH: nr 14 – instalacje sanitarne, nr 24 – instalacje elektryczne wewnętrzne – budynek gospodarki osadowej

 

Uwaga:

Załączony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ obejmuje 28 arkuszy, w tym zmodyfikowane: arkusz nr 14 – instalacje sanitarne, nr 24 – instalacje elektryczne wewnętrzne – budynek gospodarki osadowej oraz SKORYGOWANE W ZMIANIE DO SIWZ NR 4 arkusze: nr 1 Technologia i wyposażenie, nr 2 -  Reaktor 3A i 3B, nr 3 – Pompownia ścieków surowych, nr 9 – Zbiornik retencyjny wód deszczowych, nr 18 - Zieleń na terenie oczyszczalni ścieków, ogrodzenie.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ 5 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2017 08:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż