Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice

Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna
 2. Załączniki nr 2 do SIWZ – Wzór umowy wraz z załącznikami.
 3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Formularz ofertowego
 4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz podwykonawców.
 5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ.
 6. Załącznik nr 6 do SIWZ – espd-request IZ 271.9.2017 xml” ,
  Załącznik nr 6a do SIWZ – espd-request IZ 271.9.2017 PDF
 7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór wykazu robót budowlanych
 9. Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia
 10. Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór Zobowiązania
 11. załącznik nr 11 do SIWZ – kosztorys ofertowy w EXCELU DO WYCENY (zawiera zał. 11a, 11b, 11c).

SIWZ wraz załącznikami -> POBIERZ

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2017 17:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż