UCHWAŁA Nr XXXI/223/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu stanowiska handlowego nr I i II, mieszczącego się na Targowisku Stałym „Mój Rynek” w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 3 lat dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Szarek” Andrzej Szarek, Widna Góra, ul. Roźwienicka 15, 37 – 500 Jarosław na stanowisko handlowe nr I o powierzchni 21,61 m2 oraz stanowisko handlowe nr II o powierzchni 21,61 m2 mieszczących się na Targowisku Stałym „Mój Rynek” w Pruchniku przy ul. Parkowej 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu stanowiska handlowego nr I i II, mieszczącego się na Targowisku Stałym „Mój Rynek” w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.08.2017 06:36
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.09.2017 22:31