Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego.

UCHWAŁA Nr 252/XXXIV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20  czerwca 2006 r. w sprawie :

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego.

            Działając na podstawie art. 167 pkt. 2 ust 5 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku) oraz art. 7 ust. 1, art. 10 ust 1 i 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

Udzielić w 2006 roku pomocy finansowej z budżetu gminy Pruchnik w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.

§ 2.

 

Szczegółowe zasady i terminy przekazywania pomocy finansowej określi stosowne porozumienie.

§ 3.

 

Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do zawarcia porozumienia z Starostwem Powiatowym w Jarosławiu oraz Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

§ 4.

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2006 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż