UCHWAŁA Nr XXXI/226/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tekst jednolity ustawy. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości Gminy Pruchnik położone w Kramarzówce:

  • działka nr 1226 - o pow. 0,1546 ha objęta KW PR1J/00075202/6
  • działka nr 889/1- o pow. 0,1928 ha objęta KW PR1J/00072556/1
  • działka nr 159 - o pow. 0,1456 ha objęta KW PR1J/00074829/0

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.08.2017 06:39
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.08.2017 06:39