UCHWAŁA Nr XXXI/227/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie: dokonania zamiany nieruchomości w Świebodnej.

 Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm./ i art 13 ust 1, art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ jednolity tekst ustawy z 2016 r. poz. 2147 ze zm./,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości Gminy Pruchnik oznaczonej jako działka numer 915 o powierzchni 0,3124 ha w Świebodnej w drodze zamiany na prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka numer 597 o powierzchni 0,1015 ha w Świebodnej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zamiany nieruchomości w Świebodnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.08.2017 06:40
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.08.2017 06:40