Znak sprawy: IZ 271/8/2017                                                                                   Pruchnik 05-09-2017r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

SIWZ rozdział XXIV ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Uzupełnia się załącznik nr 1 do siwz dokumentacja techniczna o STWIOR  ST-02 Roboty betonowe i żelbetowe.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ 6 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:05.09.2017 15:39
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:05.09.2017 15:39