Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku

Zarządzenie Nr 44/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 19.07.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 67 200,00zł, w tym;

  • dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 105 994,00zł, z przeznaczeniem na ;
    1. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa  w kwocie 15 994,00zl
    2. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 89 884,00zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr F-VI.3111.1.100.2017.
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 67 200,00zł, w tym;

  • wypłata zasiłków okresowych 15 994,00
  • wypłata zasiłków stałych 89 884,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 30 300,00zł
Szczegóły zawiera zał. 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 9 000,00zł ,z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Kramarzówce.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2017 23:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż