Konkurs wiedzy o prawie wyborczym

REGULAMIN II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM
„WYBIERAM WYBORY”
– WYBORY SAMORZĄDOWE

Postanowienia ogólne

§ 1

  1. Organizatorem II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” (dalej: „Konkurs”), są Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze, zwani dalej „Organizatorem”.
  2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zwanych dalej „Uczniami”.
  3. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród Uczniów, w szczególności w zakresie wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
  4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.
  5. Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych. W etapie I i III Konkursu pytania będą odnosiły się do spraw uregulowanych w Działach I i II oraz VII-IX ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089).
  6. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym kosztów przesyłek i kosztów dojazdów.
  7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.pkw.gov.pl (dalej: „strona internetowa Organizatora”). 

 

PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU, ZASAD UDZIAŁU W KONKURSIE MOŻNA POBRAĆ POD LINKAMI:

 

 

http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/22461_Konkurs_Wybieram_wybory_o_wyborach_samorzadowych_PKW_przyjela_regulamin_II_edycji

 

http://www.wybieramwybory.pl/

 

 LUB Z ZAŁĄCZNIKA PONIŻEJ

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs wiedzy o prawie wyborczym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.09.2017 13:33