Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”

Załączniki do SIWZ:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis robót budowlanych/obmiar, których nadzór będzie obejmował (zał. w Excelu zawiera 28 arkuszy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 wzór wykazu wykonanych robót

ZAŁĄCZNIK NR 9 wzór wykazu osób

ZAŁĄCZNIK NR 10 przykładowy wzór zobowiązania

 

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA PONIŻEJ

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:08.09.2017 15:52
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:08.09.2017 15:52