Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 45/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 04.08.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 138 957,20, w tym:

  • dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 138 957,20zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

 § 2.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 9 800,00, w tym:

  • dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 9 800,00zł,z przeznaczeniem na realizację programu wspierania gmin z zakresie dożywiania.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP z dnia 3.08.2017 oraz 26.07.2017.

Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 138 957,20 zł, w tym:

  • zakup wyposażenia do szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 138 957,20zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 9 800,00 zł, w tym:

  • dożywianie na terenie gminy 9 800,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 59 000,00 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 59 720 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 8 966,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.08.2017 22:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż