Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 48/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 21.08.2017

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 36 a ust. 1, 2 i 13 w związku z art. 5 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), postanawiam:

§ 1.

Powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku Pani mgr Janinie Szczepanik na okres od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatków do tego wynagrodzenia określają odrębne przepisy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2017 22:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż