Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 49/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 28.08.2017

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruchnik za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze roku 2017 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.594) oraz Uchwały Nr 57/VIII/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 21.07.2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruchnik za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Pruchnika , zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o :

  1. przebiegu wykonania budżetu gminy Pruchnik za pierwsze półrocze 2017 roku – zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia
  2. przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze roku 2017 - zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia
  3. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.08.2017 06:35