Przyjęcie wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 236/XXXII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie :
przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik

            Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póz. zm.) oraz § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.), na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Pruchnik oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA :

§ 1.

Przyjąć wartość jednego punktu dla:

  1. pracowników administracji, obsługi szkół i placówek Gminy Pruchnik w wysokości - 4,14 zł.
  2. pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości - 5,37 zł.

§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr 181/XXIII/2005 Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2006 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2006 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż