Remont dróg gminnych w Gminie Pruchnik

IZ 271/23/2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont dróg gminnych w Gminie Pruchnik”.

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 13-09-2017 o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 180 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Brutto

Gwarancja i rękojmia (lata)

1

„USŁUGOWIEC” Marcin Krzysztan
Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik

198 049,19

5 lat

2

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik

218 713,07

5 lat

3

ZAKŁAD DRÓG I TRANSPORTU
Stanisław Babiś

37-300 Leżajsk, Wierzawice 850

187 214,98

5 lat

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

 

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg gminnych w Gminie Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2017 08:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż