Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY -  pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

Załączniki do SIWZ:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - dokumentacja techniczna

ZAŁĄCZNIK NR 2 - wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 - formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 - wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 - przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY

ZAŁĄCZNIK NR 9 - przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 10 - wzór wykazu osób

 

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI -> POBIERZ

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2017 18:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.09.2017 21:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:57 Usunięto załącznik 6. Załącznik nr 6 do SIWZ osw o nie
podleg wykl.docx

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:57 Usunięto załącznik 5. Załącznik nr 5 do SIWZ ośw o
speł warunków.docx

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:56 Usunięto załącznik 4. Załącznik nr 4 do SIWZ-wzór
Wykaz podwykonawców.docx

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:56 Usunięto załącznik 3. Załącznik nr 3 do SIWZ- formularz
ofertowy.docx

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:56 Usunięto załącznik 2. Załącznik nr 2 do SIWZ wzór
umowy.docx

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:56 Usunięto załącznik 1. Baszta - rzut poziom I, poziom II,
poziom III, rzut korony ścian, przekrój.pdf

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:55 Usunięto załącznik 1. Baszta -Elewacja wschodnia.pdf
(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:55 Usunięto załącznik 7. Załącznik nr 7 do SIWZ-wzór
oświ. oprzy do grupy kapitalowej.docx

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:55 Usunięto załącznik 1. Baszta- elewacja zachodnia.pdf
(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:54 Usunięto załącznik 1. Mapa zasadnicza.pdf
(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:54 Usunięto załącznik 8. Załącznik nr 8 do siwz -
kosztorys ofertowy DO WYCENY.xls

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:54 Usunięto załącznik 1. Plan sytuacyjny.pdf
(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:53 Usunięto załącznik 1. Pruchnik zamek ekspertyza
geologiczna opis.pdf

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:53 Usunięto załącznik 9. Załącznik nr 9 wzór
zobowiązania.docx

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:53 Usunięto załącznik 1. Rzut parteru skrzydło achodnie i
baszta.pdf

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:52 Usunięto załącznik 1. Rzut piwnic, legenda mapy.pdf
(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:52 Usunięto załącznik 10. Załącznik nr 10 do SIWZ-Wykaz
osób.doc

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:52 Usunięto załącznik 1. Szczegół pokrycia.pdf
(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:52 Usunięto załącznik 1. Projekt budowalny- strona
tytułowa.pdf

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:51 Usunięto załącznik 1. Zawartość opracowania.Projekt
zagospodarowania działki 2377-1.pdf

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 20:51 Usunięto załącznik SIWZ NR 25.doc
(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 19:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 19:06 Dodano załącznik "SIWZ NR 25.doc"
(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 19:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 19:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 19:01 Dodano załącznik "1. Zawartość opracowania.Projekt
zagospodarowania działki 2377-1.pdf"

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 19:01 Dodano załącznik "1. Szczegół pokrycia.pdf"
(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 19:00 Dodano załącznik "1. Rzut piwnic, legenda mapy.pdf"
(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 19:00 Dodano załącznik "1. Rzut parteru skrzydło achodnie i
baszta.pdf"

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:58 Dodano załącznik "1. Pruchnik zamek ekspertyza geologiczna
opis.pdf"

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:57 Dodano załącznik "1. Projekt budowalny- strona
tytułowa.pdf"

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:57 Dodano załącznik "1. Plan sytuacyjny.pdf"
(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:57 Dodano załącznik "1. Mapa zasadnicza.pdf"
(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:56 Dodano załącznik "1. Baszta- elewacja zachodnia.pdf"
(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:55 Dodano załącznik "1. Baszta -Elewacja wschodnia.pdf"
(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:55 Dodano załącznik "1. Baszta - rzut poziom I, poziom II,
poziom III, rzut korony ścian, przekrój.pdf"

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:52 Dodano załącznik "2. Załącznik nr 2 do SIWZ wzór
umowy.docx"

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:52 Dodano załącznik "3. Załącznik nr 3 do SIWZ- formularz
ofertowy.docx"

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:51 Dodano załącznik "4. Załącznik nr 4 do SIWZ-wzór Wykaz
podwykonawców.docx"

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:51 Dodano załącznik "5. Załącznik nr 5 do SIWZ ośw o speł
warunków.docx"

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:51 Dodano załącznik "6. Załącznik nr 6 do SIWZ osw o nie
podleg wykl.docx"

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:51 Dodano załącznik "7. Załącznik nr 7 do SIWZ-wzór oświ.
oprzy do grupy kapitalowej.docx"

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:51 Dodano załącznik "8. Załącznik nr 8 do siwz - kosztorys
ofertowy DO WYCENY.xls"

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:51 Dodano załącznik "9. Załącznik nr 9 wzór
zobowiązania.docx"

(Agnieszka Wojdyła)
14.09.2017 18:48 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)