Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY -  pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

Załączniki do SIWZ:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - dokumentacja techniczna

ZAŁĄCZNIK NR 2 - wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 - formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 - wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 - przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY

ZAŁĄCZNIK NR 9 - przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 10 - wzór wykazu osób

 

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI -> POBIERZ

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:14.09.2017 18:48
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:14.09.2017 21:00