IZ 271/23/2017                                                                                                                                                     Pruchnik 18.09.2017 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Remont dróg gminnych w Gminie Pruchnik”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

ZAKŁAD DROGOWY DRÓG I TRANSPORTU Stanisław Babiś  37-300 Leżajsk, Wierzawice 850. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 25-09-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

3

ZAKŁAD BUDOWY DRÓG

I TRANSPORTU Stanisław Babiś

37-300 Leżajsk, Wierzawice 850

187 214,98

             187 214,98

1) P1= ----------------- *60= 60 pkt

  1. 214,98

2) P2 = 5 lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

„USŁUGOWIEC” Krzysztan Marcin,

Wola Węgierska 1,

37-560 Pruchnik

198 049,19

             187 214,98

1) P1= ----------------- *  60= 56,72 pkt

             198 049,19

2)P2 = 5 lat = 40 pkt

96,72

2

ZAKŁAD DROGOWY Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 a,

37-560 Pruchnik

218 713,07

             187 214,98

1) P1= ----------------- * 60= 51,36

             218 713,07

2)P2 = 5 lat = 40 pkt

91,36

 

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg gminnych w Gminie Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:18.09.2017 08:22
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:18.09.2017 08:22