wersja do wydruku Marcin Grąz 08.09.2017 13:24

Burmistrz Pruchnika podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Pruchnika
podaje do publicznej wiadomości
wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat stoiska handlowe, znajdujące się na nieruchomości o numerze ewid. 2080. Nieruchomość stanowi własność Gminy.

  1. Nr działki: 2080
  2. Pow. użytkowa lokali: 21,61 m2  ; 21,61 m2
  3. Własność: Gmina Pruchnik na podstawie KW 43074
  4. Położenie działki: Pruchnik, ul. Parkowa
  5. Opis nieruchomości: Stanowisko handlowe Nr VII, nr VIII znajdujące się w parterowym budynku handlowym usytuowanym na terenie Targowiska „Mój Rynek” przy ul. Parkowej w Pruchniku, stanowiącym fragment działki ewid. Nr 2080. Budynek wyposażony jest w instalację wodnokanalizacyjną i elektryczną. Wielkość pow. każdego stanowiska wynosi 21,61 m2, wraz z zapleczem socjalnomagazynowym i sanitarnym,
  6. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: Stanowisko handlowe nr VII i VIII przeznaczone do handlu asortymentem ogólnym,
  7. Okres wynajmu: 3 lata
  8. Wysokość czynszu: cena wywoławcza do przetargu: 200 zł plus koszty eksploatacyjne,
  9. Termin wnoszenia opłat: czynsz do 10 dnia każdego miesiąca

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim, w Referacie Planowania Przestrzennego i Rozbudowy Infrastruktury pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu.
Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

 

Pruchnik, dnia 08.09.2017

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Pruchnika podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Marcin Grąz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2017 13:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż