Zarządzenie nr 54/2017 z dnia 18 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 54/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 18.09.2017

w sprawie: ustalenia standardów utrzymania części pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 881 relacji Sokołów Młp – Pruchnik – Żurawica przeznaczonych dla ruchu pieszego - chodników na terenie Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 40 ust. l, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 4 i art. 20 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), art.5 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) oraz Uchwałą XXIX/212/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 25.05.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej. Burmistrz Pruchnika zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się standardy letniego i zimowego utrzymania dla części pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 881 relacji Sokołów Młp. – Pruchnik - Żurawica przeznaczonych dla ruchu pieszego - chodników zlokalizowanych na terenie Gminy Pruchnik, zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Ustala się wykaz części pasa drogowego podlegających utrzymaniu w standardach, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Pozyskiwania Środków.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 54/2017 z dnia 18 września 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2017 21:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż