Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie badań termomodernizacyjnych ex-post

 

 

Nazwa projektu

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik

Nr projektu (wniosku)

RPPK.03.02.00-18.0032/16

Nr umowy o dofinansowanie

Umowa nr RPPK.03.02.00-18.0032/16-00 z dnia 03-11-2016 r.

 

IZ 271/3.2/B/2017                                                                              Pruchnik, dnia 27-09-2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z realizowanym projektem pn: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – Gmina Pruchnik zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik” – badania termomodernizacyjne ex-post

 

  1. Nazwa Zamawiającego:

GMINA PRUCHNIK, UL. RYNEK 1, 37-560 PRUCHNIK; NIP: 792-20-33-885

  1. Przedmiot zamówienia:

W ramach zadania zaplanowano po zakończeniu realizacji robót termomodernizacyjnych w odniesieniu do każdego obiektu wykonane badań termomodernizacyjnych ex-post obrazujących jakość wykonania. Każde badanie termo modernizacyjne ex-post obejmuje:

a) termowizyjne badanie ciągłości warstw izolacji termicznej budynku,

b) powietrzne badania szczelności budynku,

c) „audyt powykonawczy”, który zweryfikuje parametry zużycia energii cieplnej i elektrycznej w zmodernizowanym budynku.........

 

PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA PONIŻEJ

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie badań termomodernizacyjnych ex-post
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.09.2017 11:45