Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo - konserwatorskich BASZTY – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

IZ 271/25/2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo - konserwatorskich BASZTY – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku”

 

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI Z SESJI OTWARCIA OFERT  WRAZ Z  FORMULARZEM Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZNAJDUJE SIE W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo - konserwatorskich BASZTY – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2017 12:55