UCHWAŁA Nr 1/I/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 listopad 2006 r. w sprawie :
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

 1. Dokonać wyboru Pana Radnego Jerzego Bara na Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik stosunkiem głosów:
  na obecnych na Sesji 15 radnych:
  za kandydaturą Pana Radnego Jerzego Bara głosowało 8 radnych
  w głosowaniu tajnym kartkami.
 2. Za kandydaturą Pana Radnego Roberta Flaka głosowało 7 radnych
  w głosowaniu tajnym kartkami.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.12.2006 08:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.02.2007 21:14