Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice

IZ 271/9/2017

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice.

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 18-10-2017 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 10 000 000,00 zł brutto.

 

Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Brutto

 

Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Konsorcjum Firm:
Lider Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o.,
ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów

Partner: Zakład Budowlano – Instalacyjny, Grzegorz Falger,
37-122 Albigowa 344

7 445 190,00 zł

5 lat

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

2

GEO Sp. z o.o.,
ul. Złota Góra 19 a, 37-550 Radymno

12 856 683,95 zł

5 lat

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

3

Instalbud Sp. z o.o.,

ul. Boya – Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów

9 653 722,71 zł

5 lat

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

4

Inżynieria Rzeszów S.A.,

ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów

10 306 170,00 zł

5 lat

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

5

Sanitex  Sp. z o.o.

37-204 Tryńcza 120

8 718 575,81 zł

5 lat

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

 

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.10.2017 12:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż