UCHWAŁA Nr 2/I/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 listopad 2006 r. w sprawie :
ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

W Radzie Gminy Pruchnik funkcję Wiceprzewodniczących Rady pełnić będzie dwóch Radnych wybranych w głosowaniu tajnym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.12.2006 08:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.02.2007 21:40