Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

ZAŁĄCZNIK NR 1   Opis robót budowlanych/obmiar, których nadzór będzie obejmował (zał. w Excelu 1a, 1b, 1c do SIWZ - zał. w Excelu ; Załącznik nr 1a zawiera 6 arkuszy; Załącznik nr 1b zawiera 5 arkuszy; Załącznik nr 1c zawiera 3 arkusze)

ZAŁĄCZNIK NR 2   Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3   Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4   Wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7   Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8   Wzór wykazu wykonanych robót

ZAŁĄCZNIK NR 9   Wzór wykazu osób

ZAŁĄCZNIK NR 10 Przykładowy wzór zobowiązania

 

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:17.11.2017 17:47
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:17.11.2017 17:56