Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego) w Pruchniku Gmina Pruchnik będącego własnością Gminy Pruchnik

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego) w Pruchniku Gmina Pruchnik będącego własnością Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jedn. tekst ustawy Dz. U. z 2016 roku poz. 1591 z późn. zm. /oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pruchnika z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży drewna tartacznego wielkowymiarowego z lasu mienia komunalnego w miejscowości Pruchnik.

Burmistrz Pruchnika

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (tartacznego) z lasu mienia komunalnego w Pruchniku - działka nr 1111 (drewno loco las).

Gatunek drewna

Numer sztuki

Objętość drewna w m3

Cena brutto (zł)

Jodła

3894

2,50

616,20

Jodła

3895

2,69

663,10

Jodła

3896

2,12

522,60

Jodła

3897

0,42

77,80

Jodła

3898

0,29

39,40

Jodła

3899

0,58

78,80

Jodła

3900

0,68

92,30

Jodła

3901

0.45

65,10

Jodła

3902

0,71

102,70

Jodła

3903

1,83

451,10

Jodła

3904

1,13

163,50

Jodła

3905

0,69

154,80

Jodła

3906

0,25

46,30

Jodła

3907

0,25

46,30

Jodła

3908

1,28

315,50

Jodła

3909

0,53

72,00

Jodła

3910

1,14

154,80

Jodła

3911

0,80

108,60

Jodła

3912

1,45

325,30

Jodła

3913

1,32

325,40

Jodła

3915

0,92

226,80

Jodła

3916

0,58

130,10

Jodła

3920

0,31

40,30

Jodła

3921

0,31

57,40

Jodła

3922

0,80

179,50

Jodła

3923

1,19

293,30

Jodła

3924

0,75

184,90

Jodła

3925

0,54

100,00

Jodła

3926

0,59

109,30

Jodła

3927

1,13

253,50

Jodła

3928

0,27

60,60

Jodła

3929

0,45

110,90

Jodła

3930

0,62

139,10

Jodła

3931

1,27

284,90

Jodła

3932

0,37

68,50

Jodła

3934

2,49

613,80

Jodła

3935

1,02

251,40

Jodła

3936

0,53

118,90

Jodła

3937

0,51

125,70

Jodła

3938

0,31

57,40

Jodła

3939

0,45

83,40

Jodła

3940

0,28

62,80

Jodła

3941

0,54

100,00

Jodła

3942

0,38

70,40

Jodła

3943

0,38

70,40

Jodła

3944

1,51

372,20

Jodła

3945

3,34

823,30

Jodła

3946

3,07

756,70

Jodła

3947

2,89

712,40

Jodła

3948

0,71

175,00

Jodła

3949

1,37

307,40

Jodła

3950

1,88

463,40

Jodła

3951

0,28

51,90

Jodła

3952

4,32

1064,80

Jodła

3953

1,48

364,80

Jodła

3954

1,27

284,90

Jodła

3955

0,96

215,40

Jodła

3956

0,91

204,20

Jodła

3957

0,72

161,50

Jodła

3958

0,68

152,60

Jodła

3959

2,90

714,80

Jodła

3960

1,63

401,80

Jodła

3961

1,63

365,70

Jodła

3962

0,21

38,90

Jodła

3963

0,39

87,50

Jodła

3964

0,20

37,10

Jodła

3965

0,16

29,60

Jodła

3966

0,26

48,20

Jodła

3967

0,80

179,50

Jodła

3968

0,28

62,80

Jodła

3969

1,06

237,80

Jodła

3970

0,36

66,70

Jodła

3971

0,68

126,00

Jodła

3972

0,74

166,00

Jodła

3973

1,27

284,90

Jodła

3974

0,49

109,90

Jodła

3975

0,39

87,50

Jodła

3976

0,29

53,70

Jodła

3977

0,27

50,00

Jodła

3978

0,53

118,90

sosna

3979

1,04

195,00

Sosna

3980

1,88

407,90

Sosna

3981

1,04

225,60

Sosna

3982

0,57

106,80

Sosna

3983

2,36

512,10

Sosna

3984

0,27

42,20

Sosna

3985

0,96

180,00

Sosna

3986

0,80

150,00

Sosna

3987

0,34

53,20

Sosna

3988

1,63

353,70

Sosna

3989

1,55

336,30

Sosna

3990

1,07

232,20

Sosna

3991

0,49

91,90

Jodła

3992

0,55

135,60

Sosna

3993

1,91

414,40

Sosna

3994

1,37

297,30

Sosna

3995

0,35

65,60

Sosna

3996

0,56

105,00

Sosna

3997

0,68

127,50

Jodła

3998

1,00

224,40

Sosna

3999

0,77

167,10

Sosna

4000

0,84

182,30

Sosna

4001

0,75

162,70

sosna

4002

0,92

199,60

Razem

 

101,82

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku (środa) o godz. 10-tej w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Przedmiotem przetargu jest w/w drewno za podaną cenę wywoławczą w podziale na poszczególne sztuki.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wartości drewna (w zaokrągleniu do pełnych złotych). Wyżej wymienione drewno było przedmiotem pierwszego bezskutecznego przetargu w dniu 21 listopada 2017 roku i jego cena do drugiego przetargu została obniżona o 40%.

Burmistrz Pruchnika zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie 7 dni od dnia przetargu w kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, lub na konto Gminy Pruchnik. Drzewo zostanie wydane w środy i piątki tygodnia po okazaniu dowodu wpłaty.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej pokój nr 9 (parter), tel. 16 6236124 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego) w Pruchniku Gmina Pruchnik będącego własnością Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2017 21:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż