Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Pruchnika.

UCHWAŁA Nr XXXIII/232/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pruchnika.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 229 pkt 3 oraz art. 238 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Rada Miejska w Pruchniku po rozpatrzeniu skargi Pana Andrzeja Szkoły na bezczynność Burmistrza Pruchnika w sprawie uporządkowania spraw wodnych przy drodze 1884 w Pruchniku uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Pruchnika.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2017 21:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż