UCHWAŁA Nr 4/I/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 listopad 2006 r. w sprawie :
ustalenia liczby Radnych Rady Gminy Pruchnik wchodzących w skład Komisji
stałych rady.

            Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z § 1 pkt 6 Regulaminu Komisji Stałych Rady Gminy Pruchnik stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Pruchnik /Dz.U. Województwa Podkarpackiego z 2003 r. Nr 40 poz. 781/

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Komisje stałe Rady Gminy Pruchnik będą działały maksymalnie w składach 5 (pięcio) osobowych.

§ 2.

W skład Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik mogą wchodzić tylko radni.

§ 3.

Radny może być członkiem najwyżej jednej Komisji stałej.

§ 4.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie liczby Radnych Rady Gminy Pruchnik wchodzących w skład Komisji stałych rady.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.12.2006 09:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.02.2007 21:04