Utworzenie jednostki budżetowej Gminy Pruchnik p.n. „Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku”.

UCHWAŁA Nr XXXIII/237/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej Gminy Pruchnik p.n. „Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku”.

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Z dniem 1 grudnia 2017 r. tworzy się jednostkę budżetową gminy p.n.: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku”.

§ 2.

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Zarząd zostanie określony w Statucie, który zostanie przyjęty odrębną uchwałą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utworzenie jednostki budżetowej Gminy Pruchnik p.n. „Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2017 22:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż