Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr XXXIII/241/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku z siedzibą przy ul Ks. Bronisława Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku z siedzibą przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm).

§ 2.

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku obejmuje - ulice miasta Pruchnik: ul. Armii Krajowej, ul. Bieszczadzka, ul. Boczna, ul. Cicha, ul. Długa, ul. Grunwaldzka, ul. Jana Pawła II, ul. Jarosławska, ul. Jasna, ul. Kańczudzka, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Księdza Bronisława Markiewicza do nr 203, ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Orłowicza, ul. Parkowa, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Przemyska, ul. Rynek, ul. Słoneczna, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Wałowa, ul. Warzywna, ul. Wiejska, ul. Zielona, ul. Lipowa, ul. Zamkowa, ul. Basztowa, ul. Węgierska, ul. Spokojna, ul. Spacerowa, ul. Korzenie, ul. Zacisze, ul. Podkarpacka, miejscowość Hawłowice oraz dodatkowo dla klas V-VIII: ulice miasta Pruchnik - ul. Ks. Bronisława Markiewicza od nr 204, ul. Świętego Floriana, ul. Objazdowa, ul. Widokowa, ul. Akacjowa, ul. Miodowa i miejscowość Świebodna.

§ 3.

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2017 23:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż