Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce.

UCHWAŁA Nr XXXIII/242/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im .Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, z siedzibą w Kramarzówce 98, 37-560 Pruchnik w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, z siedzibąw Kramarzówce 98, 37-560 Pruchnik, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm).

 § 2.

Obwód Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce obejmuje: miejscowość Kramarzówka.

§ 3.

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2017 23:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż