Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół w Rozborzu Długim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim.

UCHWAŁA Nr XXXIII/246/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rozborzu Długim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 117 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Zespołu Szkół w Rozborzu Długim z siedzibą w Rozborzu Długim 104, 37 -560 Pruchnik, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim, Rozbórz Długi 104 i dotychczasowe Publiczne Gimnazjum w Rozborzu Długim, Rozbórz Długi 104 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim z siedzibą w Rozborzu Długim 104, 37-560 Pruchnik, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm).

§ 2.

Obwód Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim obejmuje miejscowości: Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzeplin.

§ 3.

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół w Rozborzu Długim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2017 23:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż