UCHWAŁA Nr 6/II/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 listopad 2006 r. w sprawie :
przyjęcia rezygnacji Pana Stanisława Górskiego ze stanowiska Sekretarza
Gminy Pruchnik

            Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie rezygnacji Pana Stanisława Górskiego ze stanowiska Sekretarza Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.12.2006 08:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.02.2007 21:38