UCHWAŁA Nr 7/II/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie :
powołania na wniosek Wójta Gminy Pruchnik Sekretarza gminy Pruchnik

            Na podst. art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do ustalenia wysokości wynagrodzenia a także innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy Sekretarza Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powołanie na wniosek Wójta Gminy Pruchnik Sekretarza gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.12.2006 08:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.02.2007 21:35