Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika o obwodzie głosowania oraz możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 3 stycznia 2018 r.

o obwodzie głosowania oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.),

podaje się do publicznej wiadomości

informację o numerze i granicy obwodu głosowania, możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Jodłówce, która będzie powołana dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku, zarządzonych na dzień 18 lutego 2018 r.

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

2

Sołectwo Jodłówka

Szkoła Podstawowa
w Jodłówce

W głosowaniu udział biorą wyborcy części Sołectwa Jodłówka – od nr 186 do nr 312 – wchodzącego w skład okręgu wyborczego nr 3, w którym zarządzono wybory uzupełniające;

- Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania należy zgłosić Burmistrzowi Pruchnika najpóźniej do 21. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 stycznia 2018 r.;

- Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wniosek należy złożyć Burmistrzowi Pruchnika najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 9 lutego 2018 r.

 

Lokal wyborczy w dniu głosowania 18 lutego 2018 r. otwarty będzie w godz. 700 - 2100.

 

 

Burmistrz Pruchnika

 

(-) Wacław SZKOŁA

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika o obwodzie głosowania oraz możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2018 10:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż