Informacja o sposobie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku

INFORMACJA
O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
DO RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU

 

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pruchniku, okręg wyborczy nr 3, obejmujący część Sołectwa Jodłówka – od nr 186 do nr 312 – zostaną przeprowadzone w dniu 18 lutego 2018 r. w godzinach od 700 do 2100.

 

W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „X”, powoduje nieważność głosu.

 

Wyborcy z okręgu wyborczego nr 3, ujęci w spisie wyborców, mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę z okręgu wyborczego nr 3, uprawnionego do udziału w głosowaniu, w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, najpóźniej do dnia 29 stycznia 2018 r.

Wyborcy z okręgu wyborczego nr 3, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy z tego okręgu posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa, wyborca, uprawniony do udziału w głosowaniu, składa wniosek w Urzędzie Miejskim w Pruchniku najpóźniej do dnia 9 lutego 2018 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu, pytania można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Pruchniku, Rynek 1, nr tel.:

16 6236113 Agnieszka Wojdyła – urzędnik wyborczy;

16 6236134 Halina Halejcio Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku;

16 6236140 Aleksandra Jarosz (rejestr wyborców, CRID, akty pełnomocnictwa).

                                                                                                                             Burmistrz Pruchnika

(-) Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o sposobie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2018 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż