UCHWAŁA Nr 8/II/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie :
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pruchnik

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 24 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich /Dz. z 2003 r. Nr 33 poz. 264/ oraz rozporządzenie z 25.03.2002 r. sprawie ustalania oraz sposobu dokonania zwrotu kosztów utrzymania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie stanowiących własności pracodawcy /Dz.U Nr 27 poz. 271/

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Wynagrodzenie zasadnicze:  3.450,00 zł.
  2. Dodatek funkcyjny:  1.080,00
  3. Dodatek specjalny 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
  4. Dodatek za wieloletnią pracę 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.

Ustala się limit za używanie własnego samochodu osobowego dla celów służbowych dla Wójta Gminy Pruchnik w wysokości 300 km na terenie gminy miesięcznie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.12.2006 08:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak