Wykonanie dachu nad częścią socjalną i łącznikiem sali gimnastycznej przy SP w Kramarzówce

Wykonanie dachu nad częścią socjalną i łącznikiem sali gimnastycznej przy SP w Kramarzówce

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1  dokumentacja techniczna (Projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekty techniczne zamienne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 9 przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY - (3 arkusze)

 

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDUJE SIE DO POBRANIA PONIŻEJ

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie dachu nad częścią socjalną i łącznikiem sali gimnastycznej przy SP w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2018 13:06