Powołanie i zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

UCHWAŁA Nr XXXIV/254/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Powołuje się Komitet Rewitalizacji w składzie:

 1. Wiesław Jamrozik – sołectwo Hawłowice;
 2. Piotr Załucki – sołectwo Hawłowice;
 3. Krystyna Potyrała – os. Pruchnik Dolny;
 4. Marek Drapała – os. Pruchnik Dolny;
 5. Katarzyna Kos – os. Pruchnik Dolny;
 6. Ryszard Piotrowicz – os. Pruchnik Dolny;
 7. Józef Dragan – sołectwo Świebodna;
 8. Stanisław Stanik – sołectwo Świebodna;
 9. Henryk Zabój – sołectwo Rozbórz Długi;
 10. Piotr Szczepanik – sołectwo Rozbórz Długi;
 11. Marcin Rymarz – Urząd Miejski w Pruchniku.

§ 2.

Ustala się regulamin pracy Komitetu Rewitalizacji w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powołanie i zasady działania Komitetu Rewitalizacji.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2017 06:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż